Bon veïnatge i respecte per construir comunitat

La ciutat és un projecte col·lectiu, un espai de la convivència i de construcció de la civilitat. És l’espai dels drets i també dels deures. El lloc del respecte, que ens permet construir comunitat. Hem treballat aquest tema amb constància, informant, educant i també sancionant quan ha estat necessari. De la mateixa manera que des de l’àmbit local es poden conèixer més fàcilment les necessitats de les persones, també es poden identificar els conflictes.

De totes maneres, figures com l’agent cívic, que, conjuntament amb els tècnics municipals, es reuneix amb les comunitats de veïns per fomentar la participació en la presa de decisions en allò que afecta als barris; la policia de proximitat o l’Oficina d’Atenció de les Comunitats de Veïns.

El govern municipal ha treballat sempre per la inclusió i la convivència. Així, es promouen activitats formatives o d’oci, assessoraments, i acompanyaments perquè les persones que viuen a la ciutat acceptin i s’enriqueixin de les diferències entre individus, siguin d’origen, religió, gènere, etc.

Accions 2018-2019
    1. Accions de prevenció de la violència de gènere en adolescents i joves
    2. Promocionar el Punt de Voluntariat
    3. Posada en marxa del nou programa de civisme i convivència
    4. Continuar donant suport a les comunitats de veïns a través de l’Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns
    5. Continuar desplegant la policia de proximitat
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix

Controls policials (per tipologia)

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació