Roca Umbert

 

 

Roca Umbert és un espai cultural viu, obert a tothom, i en constant transformació, al servei dels processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit econòmic emergent, sobretot amb la indústria audiovisual, tecnològica i creativa estimulant i donant suport a les iniciatives més emprenedores.

El seu caràcter multidisciplinari i l’enfocament integral de la creació, que comprèn la investigació, la creació, la formació, la producció i la difusió són els eixos d’acció de les àrees que conformen Roca Umbert, i la seva activitat es va intensificant a mesura que avança també la rehabilitació de les naus. Una innovació oberta i col·laborativa que fa de Roca Umbert un laboratori més que un contenidor, que vol cooperar amb el teixit econòmic i social de la ciutat de Granollers.

En els propers anys es vol consolidar el projecte per convertir Roca Umbert en un referent de les indústries creatives, un projecte estratègic de ciutat i una oportunitat per a la projecció exterior de la ciutat. Per això es treballa en la rehabilitació d’espais, en el projecte d’urbanització dels carrers per incorporar-los cada cop més a la ciutat, en cercar nous models i col·laboracions amb la participació en programes europeus, en una nova governança amb la gent que conviu a la fàbrica i l’assessorament de professionals externs i en l’impuls dels projectes creatius que conviuen a la fàbrica.

Objectius

El projecte afronta el repte de reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat. Amb uns eixos principals:

  • Fer de la cultura i les indústries culturals i creatives instruments reals per al desenvolupament econòmic. En aquest sentit, l’equipament ha d’esdevenir una eina per a la generació de llocs de treball, d’atracció de talent i de projecció de la ciutat i dels seus creadors.
  • Trobar un nou model de governança, basat en la concertació amb diferents agents i cercar fórmules jurídiques per assolir una major eficàcia amb la implicació de les entitats públiques, associacions i empreses.
  • Integració d’aquest espai a la ciutat, que contribueixi a la creació d’un barri cultural al seu entorn.
  • Potenciar la ciutat com a centre d’iniciatives culturals d’àmbit internacional i crear aliances amb altres centres de característiques similars. Consolidar aquest espai en el marc d’una col·laboració públicoprivada, que permeti desenvolupar un sector d’activitat econòmica al voltant de la cultura i de la producció audiovisual amb una dimensió internacional.

 

 

Actuacions