Potenciació de la Formació Professional

La ciutat té un Consell de la Formació Professional, que és l’interlocutor en el territori de l’àmbit de la planificació i coordinació de la FP i l’Ocupació, i en el que hi participen tots els agents implicats.

Objectius

Alguns dels seus principals objectius són:

  • Adequar l’oferta formativa a la demanda de les empreses de manera àgil i coordinada planificant a mig i llarg termini i facilitant i fent més permeable la relació entre els centres i les empreses.
  • Promoure la FP DUAL. Es vol continuar ampliant el nombre d’alumnes (actualment 64 en 10 especialitats formatives)
  • Incentivar la participació dels centres de FP en programes de mobilitat internacional (ERASMUS +) presentant experiències i generant sinergies que ajudin a sensibilitzar dels beneficis de la mobilitat internacional de la FP.
  • Seguir impulsant programes de Formació Inicial (PFI), joves sense ESO i projectes singulars…, perquè és prioritari que els i les joves de la ciutat no abandonin el seu camí formatiu prematurament i poder tornar a encaminar aquells i aquelles que l’hagin deixat.

Actuacions