Educar és cosa de tothom. Bones escoles, una FP de qualitat i la formació al llarg de la vida, eines per al progrés personal i social

Granollers ciutat educadora” és l’eix central que ha definit el II Pla Estratègic de la ciutat. La ciutat continua compromesa amb la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores. El 2017 representants de 57 ciutats de 15 països es van reunir a Granollers en l’Assemblea Internacional de Ciutats Educadores i la Red Española de Ciudades Educadores.

Estem compromesos de manera clara i ferma a mantenir l’oferta educativa de les escoles bressol municipals, a defensar l’Escola Municipal de Música, i a reclamar una oferta educativa suficient i no massificada.

Treballem per reforçar i promoure una formació professional que s’adapti al context que ens envolta amb mètodes com la convocatòria de beques per la mobilitat internacional d’alumnes de Grau Superior; o mitjançant la FP dual (amb 111 matriculats aquest curs) que permet establir una relació directa amb les empreses i fa créixer el capital social de la ciutat. S’han consolidat els nous cicles formatius, com el d’arts escèniques, d’esports o el de programació de la producció en fabricació mecànica que permeten una formació més especialitzada que s’adeqüi als interessos de cada persona i a les necessitats de les empreses.

L’oferta educativa a la ciutat s’amplia amb els estudis universitaris que ofereix UGranollers, la seu de la UVic-UCC a la capital del Vallès Oriental.

L’Ajuntament també és una administració educativa, que dona noves oportunitats per aprendre al llarg de la vida, i potencia els valors de l’esport com a eina d’educació, amb el suport indispensable dels 65 clubs i els més de 300.000 usos esportius anuals que es fan. Per això l’Ajuntament treballa per ampliar i millorar les instal·lacions esportives de la ciutat.

Accions 2018-2019
   1. Avançar en propostes de planificació de l’educació de la ciutat a partir d’acords amb la Generalitat pels propers 10 anys. Destaquen: Institut – Escola a l’escola de Ponent i l’ampliació i reforma integral de l’escola Joan Solans.
   2. Continuar amb el programa Etcètera, amb activitats lúdiques i formatives dirigides a joves de 12 a 16 anys
   3. Posar en marxa el nou Pla Local d’Infància i Adolescència 2018-2024
   4. Continuar amb el programa de beques per la mobilitat internacional d’alumnes de FP
   5. Reforçar la FP dual i definir amb la comunitat el mapa de futur de la FP
   6. Elaborar el projecte de construcció de dues pistes poliesportives descobertes al costat del Pavelló de Can Bassa
   7. Definició de les propostes per adequar el Palau d’Esports pels propers 25 anys, amb la participació de la ciutadania
   8. Renovació del segell “Ciutat amiga de la infància” que atorga UNICEF
   9. Pla de treball per a una escolarització més equitativa a la ciutat, a partir de l’estudi sobre escolarització a la ciutat
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació